Uluslararası Sınavlara Hazırlık Programları

GMAT

GRE

IELTS

SAT

TOEFL

Lisans ve Yüksek Lisans programlarına yurtdışında devam etmek isteyen her öğrenci mutlaka dil seviyesini IELTS veya TOEFL ile belgelemek zorundadır. Amerika’daki Lisans programları için ayrıca yüksek başarı sıralamasında olan üniversiteler için SAT sınavı skorları da önemlidir.

Amerika’da, bazı Avrupa ülkelerinde, bazı Avustralya ve Yeni Zelanda üniversitelerinde Yüksek Lisans Programı için GMAT ve GRE skorları da istenir. GMAT İşletme Master’ı yapacak olan öğrenciler için gerekli olan bir sınavdır.

Bu sınavlara yurtdışında hazırlanmak isteyen öğrenciler için öncelikle Amerika, İngiltere ve Kanada olmak üzere birçok ülkede programlar mevcuttur.

Ayrıca Almanca, Fransızca, İspanyolca gibi diğer dillerde de dil seviyelerini uluslararası sınavlarla belgelemek isteyen ve ayni zamanda yurtdışında sınav hazırlıklarını tamamlamak isteyenler için de bu sınavlara hazırlık programları mevcuttur.

GMAT Analytical Writting Assessment (Çözümsel Makale Değerlendirme)

GMAT sınavlarının bu bölümlerinde yorumlama ve fikirleri aktarabilme yeteneği ölçülür. 30’ar dakikalık iki bolümden oluşur: Konu analizi ve tez analizi.

 

Makale konusu hakkında özel bir bilgi birikimi şart değildir. Analitik yazabilme kapasitesi değerlendirilir.

 

Konu analizi; verilen konuyla ilgili bakış açınızı anlatan yorumlar yapmanız istenir. Belirli doğru cevap yoktur.

 

Tez analizi; verilen tez konusuyla ilgili muhakeme yapmanız ve bu tezle ilgili yorum yazmanız istenir. Kendi fikirlerinizi belirlemeniz beklenmez. Bu bölüm, belirli bir düşünce doğrultusunda varılan belli konuya uygun ve olumlu yorumlar yapabilme yeteneğinizi ölçmektedir.

GMAT NEDIR? - Graduate Management Admission Test

GMAT İngilizce olarak yapılan ve işletme programları sunan okulların öğrenci seçerken seviye tespiti için istedikleri standart bir sınavdır. Okullar bu sınavı, MBA veya diğer yönetim programlarına katılacak öğrencilerin akademik performanslarını belirlemek için kullanırlar. Sınav üç bölümden oluşur:

1) GMAT Analytical Writting Assessment (Çözümsel Makale Değerlendirme Bolumu)

2) GMAT Quantitative Section (Sayısal Bölüm)

3) GMAT Verbal Section (Sözel Bölüm)

GMAT Quantitative Section (Sayısal Bölüm)

Bu bölümde bilgi yeterliliğini ve problem çözebilme yeteneğini ölçen iki türde 37 adet çoktan seçmeli soru bulunur. Problem çözme ve grafiksel verilerin anlatım yeteneği ölçülmektedir. İki tipteki sorular; aritmetik, cebir ve geometrik kavramlar hakkındaki genel kültürü ölçmektedir.

 

Problem Solving Questions; temel matematiksel beceriler, temel kavramların anlaşılabilirliği ve sayısal çözümler yapabilme yeteneğini değerlendirmek amacıyla sunulur.

 

Data Sufficiency Questions; sayısal bir problemin analizi, konuyla ilgili bilginin algılanması ve bir problemi çözerken uygun olan bilginin belirlenmesindeki basari oranını değerlendirir.

GMAT Sınav Ücreti

 • GMAT sınavına girebilmek için ödenen ücret tüm dünyada $250’dir.

 

 • Alınmış olan ilk sınav tarihine en son 7 gün kala değişiklik yapılabilir.

 

 • Sınavın tarihini değiştirebilmek için $50 ücret alınır.

 

 • Eğer, alınmış olan sınav tarihine 7 günden uzun bir sure kala randevunun iptali yapılırsa $80 iade edilir,

 

 • Ancak, 7 günden az bir süre kala iptal edilirse ödenmiş olan ücret yanar.

 

 • Sınava girip çıktıktan sonra istenen her “ek” skor belgesi için $28 ödenmelidir.

 

Tüm ödemeler kredi kartıyla yapılır.

GMAT Sınavının Bilgisayara Uyarlanmış Sekli

GMAT zamana dayalı dört ayrı bölümden oluşur. İlk iki bölümde analitik yazım soruları vardır. GMAT’in her çoktan seçmeli bölümü için, kolaylık zorluk derecesine göre geniş bir soru havuzu bulunur. Doğru cevaplanan her sorudan sonra daha zor bir soru gelir. Yanlış cevaplanan sorulardan sonra ise daha kolay bir soru verilir. Bölüm bitene kadar bu şekilde devam eden, testin sonunda o konu hakkındaki yeterliliğiniz belirlenmiş olur.

 

Eğer bir soruya şaşırıp cevap verirseniz veya tahmin ederek doğru cevap verirseniz, bir sonraki soruya vereceğiniz yanıt seviyenize uygun olan sorulara dönmenizi sağlar. Tahminen verilen yanıtlar skorunuzun önemli ölçüde düşmesini sağlar. Bu nedenle, eğer bir sorunun doğru cevabından emin değilseniz mümkün olduğu kadar çok sıkı eleyerek size en uygun şıkkı işaretleyin.

 

Sınavdan alacağınız puan, cevapladığınız soru sayısına, doğru ve yanlış cevaplamalara ve her sorunun zorluk derecesine göre belirlenir.

 

Her test çoktan seçmeli deneme soruları içerir. Bu sorularla sınav içinde farklı yerlerde karşılaşabilirsiniz. Deneme sorusu olduğu anlaşılamayacağı için tüm sorularda doğru cevabi vermelisiniz. Deneme soruları sınavın sonucunu etkilemeyecektir.

GMAT Verbal Section (Sözel Bölüm)

 

İsteğe bağlı bir 10 dk.lık moladan sonra 41 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan üç soru tipi vardır:

 

-- Okuma Anlama (Reading Comprehension Questions)

 

Bu bölümde, sosyal bilimler, fizik, biyoloji ve is yönetimi ile ilgili konularda (pazarlama, ekonomi, insan kaynakları) en fazla 350 sözcükten oluşan yazılar bulunur. Okuma anlama bolumu farklı içerikli birkaç alanla ilgili sorulardan oluştuğu için, o konu hakkında kesin bilginiz olmasa dahi, genel kültüre dayalı cevaplar verilebilir.

 

Okuma anlama soruları, metinlerdeki sözcük ve ifadeleri anlama, önemli noktalar ve düşünceler arasındaki mantık ilişkisini kavrama yeteneğinizi ölçer. Ayrıca metinlerdeki bilgi ve ifadelerden çıkarımlar yapmak ve nicel düşüncelerin sözlü ifadelerini kavramak gerekir.

 

-- Eleştirisel Muhakeme (Critical Reasoning Questions)

Bu bölüm, üç alandaki etkili çözümleme yeteneğinizi ölçer. Bir düşünceyi veya tartışma konusunu anlatan cümlenin yapısı, değerlendirilmesi ve bir is planını formülleştirip değerlendirmek.

 

-- Cümle Düzeltme (Sentence Correction Questions)

 

Bu sorularda, sunulan beş şıktan hangisinin bir fikri veya ilişkiyi anlattığını bulmanız istenir. Öğrencinin dil yeterliliğindeki en önemli iki nokta hakkındaki seviyesi tespit edilir. Doğru anlatım ve etkili anlatım.

GRE NEDIR?

 

GRE akademik kariyerinizde geliştirdiğiniz sözel, sayısal ve analitik becerilerinizi ölçmek üzere düzenlenmiş çoktan seçmeli bir sınavdır. GRE’den aldığınız yüksek puan ile yüksek lisans programlarında basari olasılığınız arasında sıkı bir ilişki vardır.

 

GRE sınavını her gün alabilirsiniz.

 

GRE testinin ölçtüğü yetenekler:

 

1) Sözel Yetenek

GRE NEDIR? - Graduate Record Examination

 

… Yazılı bir materyalin analizi ve değerlendirilmesi ve bilgi sentezinin yapılması

… Cümlenin ögeleri arasındaki ilişkiyi tespit edebilme

… Kelimeler ve kavramlar arasındaki ilişkiyi belirleyebilme

 

2) Sayısal Yetenek

… Aritmetik, Cebir, Geometri ve Data Analizlerindeki basit kavramların anlanabilmesi

… Sayısal Mantık

… Sayısal nitelikteki problemleri çözebilme

 

3) Analitik Yazma Yeteneği (Yeni Bölüm)

… Karmaşık düşünceleri düzgün ve etkin bir şekilde aktarabilme

… İddiaları açıklayabilme ve kanıt sunabilme

… İlgili nedenler ve örneklerle fikirleri destekleyebilme

… İyi odaklanmış bir tartışmayı sürdürebilme

… Standart İngilizce yazının ögelerini kontrol edebilme

 

GRE sınavını isterseniz bilgisayarla isterseniz kâğıt kalem sınavı olarak da alabilirsiniz.

GRE sınavıyla ilgili daha kapsamlı bilgiye www.gre.org adresinden ulaşabilirsiniz.

 

GRE sınav ücreti $180 dır.

IELTS NEDIR? - International English Language Testing System

IELTS; İngilizcenin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak isteyen veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır.

 

IELTS, British Council(BC), University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (ESOL) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen bir dil sınavıdır.

 

IELTS Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir’de uygulanır fakat bu sınavın bütün basvuru işlemleri sadece British Council İstanbul ofisinden yapılmaktadır.

 

IELTS, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, İngiltere ve Amerika gibi birçok ülkelerdeki üniversite ve şirketler tarafından kabul edilmektedir. Türkiye’de IELTS’i kabul eden üniversite ve şirket sayısı gittikçe artmaktadır.

 

Örneğin; Boğaziçi, Bilkent, Bilgi, Yeditepe Üniversiteleri ve THY, Yapı Kredi ve Akbank gibi. Ayrıca göçmenlik büroları ve devlet kurumları da IELTS sınavını tanımaktadırlar.

 

Detaylı bilgi almak için ziyaret edebileceğiniz adres:

 

http://www.britishcouncil.org/tr/turkey-learning-exams-ielts.htm

 

IELTS sınav ücreti: £115 dir

 

Sınav ücreti bankaya yatırılır. Sınav ücreti yatırıldıktan sonra öğrencilerin IELTS sınav başvurularını MEC ofislerinde de yapabilmekteyiz.

Öğrencilerin yurtdışında hazırlanabilecekleri sınavlar

 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

 • TWE (Test of Written English)

 • IELTS (International English Language Testing System)

 • TOEIC (Uluslar arasi Iletisimde Ingilizce Testi) 

 • SAT (Scholastic Aptitude Test)

 • LSAT (Law Scholastic Aptitude Test)

 • GRE (Graduate Record Examination)

 • GMAT (Graduate Management Admission Test)

 • MCAT (Medical College Admission Test)

 • USMLE (The United States Medical Licensing Examination)

 • FCE (Cambridge First Certificate in English)

 • CAE (Cambridge Certificate of Advanced English)

 • CPE (Cambridge Certificate of Proficiency in English)

 • BEC (Cambridge Is Ingilizcesi Sertifikasi)

 • DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Francaise)-Fransizca sinavi

 • TEF (Test d’Evaluation de Francais)

 • DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) -Ispanyolca

 • ZD (Zertifikat Deutsch) - Almanca

 • ZMP (Zentrale Mitelstufenprufung) - Almanca

SAT NEDIR? - Scholastic Aptitude Test

SAT öğrencinin akademik basarisi için gereken eleştirisel düşünce yeteneğini ölçer, soruları ne derece anlayıp çözümleyebildiğinizi değerlendirir. Sınav 3 saat 45 dakika sürer. Öğrencinin eleştirisel okuma, matematik ve yazım yeteneklerini değerlendirir. Birçok soru çoktan seçmelidir, ayrıca 25 dk.lık bir kompozisyon bolumu ve 10 adet matematik sorusu bulunmaktadır. SAT’ın her bolumu 200-800 arasında puanlama ile belirlenir. ABD, Porto Riko ve Amerika’ ya bağlı yerlerde yılda 7 kez, diğer merkezlerde yılda 6 kez yapılır.

 

1993 yılında sınav SAT 1: Reasoning Test olarak yeniden adlandırılmıştır. Aynı zamanda bir önceki basari sınavı SAT: Subject Tests olarak adlandırılmıştır. 2004 yılında “1” ve “2” numaralar kaldırılarak sınavın ismi SAT Reasoning Test (veya sadece SAT) ve SAT Subject Tests olarak belirlenmiştir.

 

Subject Test, belirli konularda çoktan seçmeli sorulardan oluşan 1 saatlik sınavdır. Bu test konu hakkında sahip olunan bilgiyi ve bilginin hangi seviyede kullanılabildiğini ölçer.

SAT Soru Türleri:

 

Birkaç farklı soru tipi vardır. Sizden kompozisyon yazmanız, çoktan seçmeli soruları cevaplamanız ve kişisel yoruma dayalı yanıtlar vermeniz istenebilir.

(Crital Reading, Mathemathics, Writing)

 

Sınav, toplam 10 bölümden oluşur. İlk bölüm her zaman 25 dk.’lik kompozisyondur ve son bölüm her zaman 10dk.’lik çoktan seçmeli testtir. Birinci ve yedinci bölüm 25dk, sekizinci ve dokuzuncu bölüm 20dk. sürer. Sınavda yan yana oturan öğrencilerin soru kitapçıklarındaki sıralama farklıdır.

 

Kompozisyon sorusunda; bir konu hakkında kendi bakış açınızla yorumlar yapmanız ve sahip olduğunuz bilgi birikimine ve deneyime göre fikirlerinizi savunmanız istenir. Tek bir doğru yanıt yoktur, soruyu başarılı olarak bir çok şekilde cevaplayabilirsiniz.

 

Sınavın üç türde puanlaması vardır.

ü Yazı 200-800,

ü Matematik 200-800,

ü Eleştirisel okuma 200-800.

 

Tüm öğrencilerin ücretsiz olarak www.collegeboard.com dan detaylı sınav sonucu alma hakları vardır, bununla birlikte yine online olarak yazdığınız kompozisyonun bir kopyasına da ulaşabilirsiniz.

* SAT sınavının ücreti $43’dir.

* Sınavın toplam süresi, molalar hariç, 3 saat 45dk.dir.

* Sınav esnasında herhangi bir yiyecek veya içecek tüketilemez, ancak yanınızda atıştırabileceğiniz şeyler getirip molalarda, sınav salonu dışında yiyebilirsiniz.

TOEFL NEDIR? - Test of English as a Foreign Language

 

TOEFL, ana dili İngilizce olmayan kişilerin İngilizceyi anlayabilme yeteneklerini ölçen bir dil sınavıdır. Merkezi New Jersey, Princeton’ da olan Educational Testing Service (ETS) tarafından hazırlanır ve idare edilir. TOEFL sınavı ABD’de ve tüm dünyada geniş kapsamlı olarak kolej ve üniversite başvurularında ve profesyonel amaçlı olarak kullanılmaktadır.

 

TOEFL sınavı, internette ve kâğıt üzerinde olmak üzere iki formatta yapılmaktadır. Format, sınavın alınacağı test merkezine göre değişmektedir. İstanbul’da Bilmerk, Ankara ve İstanbul’da ise Amerikan Kültür Derneği sınavların yapıldığı test merkezleridir. Her takvim ayında bir kez TOEFL alma hakki bulunmaktadır.

 

Sınav Türkiye’de su merkezlerde verilmektedir:

 

Ø Internet Based Test(ibt) için;

Ankara Kızılay, Antalya, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Eskişehir, İzmir, Konya, Kayseri, Konya, Mersin, Nişantaşı, Seyhan.

 

Ø Paper Based Test (pbt)

Ankara (kod: M904)

İstanbul(kod:M911)

TOEFL Sınav Formatı

 

Sınavın bilgisayar üzerinde yapılmaya başlanması ile birlikte sınav formatı tamamen değişmiştir. Sınav sırasında sorular zorluk derecesine göre ayrılmış TOEFL soru bankasından otomatik olarak seçilerek ekranda birer birer görünmektedir. Adayın her soru için bir cevap hakki vardır ve geri donup cevabini düzeltmesi mümkün değildir. Ayni şekilde soru atlayamamaktadır. İlk soru her zaman orta derece de zor olmakta, takip eden soruların seviyesi adayın bir önceki cevabına göre belirlenmektedir. Adayın seviyesini belirlemek için bilgisayar birkaç tane çok zor ve çok kolay soru sormaktadır. Adayın herhangi bir soruyu yanlış cevaplaması halinde puan düşmekte, bir sonraki soru daha kolay gelecek bir zorluk seviyesinde olmakta, bir soruyu doğru cevaplaması halinde ise puanı yükselmekte, bir sonraki soru daha zor gelecek bir zorluk seviyesinde olmaktadır. Böylelikle adayın puanı test içinde değişmektedir. Ancak sınavın sonunda bilgisayar adayın gerçek puanını belirlemektedir. Alınan puanın geçerlilik süresi iki yıldır.

 

Test dört bölümden oluşur ve toplam suresi 4,5 saat sürer.

 

TOEFL Sınav Ücretleri

 

IBT ücreti: $ 185,

PBT ücreti: $ 160 dır.

 

Sınav ücretleri Kredi kartıyla ödenir. Öğrencilerin sınav rezervasyonları MEC ofislerinden yapılabilir.