Sertifika ve Diploma Programları

Lise sonrasında kısa sürede meslek sahibi olabilmek veya lisans eğitimi sonrasında master yapmak yerine tercih edilen farklı süreli farklı alanlardaki Sertifika ve Diploma programları oldukça tercih edilen programlardır. En popüler olan konular İşletme, Yönetim, İs İdaresi, Finans, Bankacılık, Halkla ilişkiler, Pazarlama, İnsan Kaynakları, Bilgi Teknolojisi, Bilgisayar, Turizm ve Tasarımla ilgili (moda tasarım, mücevher tasarımı, cam tasarımı, endüstriyel tasarım gibi) konulardır. 

İngiltere, Amerika, Kanada, İtalya ve İsviçre’deki Sertifika ve Diploma programları MEC için son yıllardaki popüler programlar diyebiliriz.

Sertifika programları genelde minimum üç aydan baslar. Üç, altı veya dokuz aylık sertifika programları olabilir. Diploma programları ise genelde dokuz aydan daha uzun suren programlardır. İki veya üç yıllık diploma programları da mevcuttur.

Özellikle Kanada’daki Devlet kolejlerindeki Sertifika ve Diploma programları sadece yabancı öğrenciler için tasarlanmadığı aynı zamanda Kanadalı öğrencilerin de çok rağbet ettiği programlar olduğu için gerek eğitim kalitesinin yüksek olması gerekse de program çeşitliliği acısından tüm sertifika ve diploma programları arasında ayrıcalıklı bir yer teşkil eder.

Sertifika ve diploma programlarının bazıları staj peridoları da içerir. Böylelikle öğrenciler eğitimin yani sıra sektörel deneyim de kazanmış olurlar. Kanada ve Amerika’daki 9 ay ve daha uzun bir programı tamamlayan öğrenciler sahip oldukları öğrenci vizeleri ile sektörde program suresi kadar çalışma hakki da elde ederler. Bu çalışma suresine Amerika’da OPT (Optional Practical Training) denir.

Kanada’daki Devlet Kolejlerinde Lisans programları sonrasında devam edilebilen Lisans ustu diploma programlarına Post Diploma denir. 9 veya 12 aylık programlardır. 12 aylık olan programların büyük bir kısminin bir donemi yani 4 ayı Maaşlı Staj periyodudur. Program sonrasında öğrencilerin 1 yıllık çalışma hakki yine vardır.

Sertifika ve Diploma Programlarına devam edebilmek için istenen dil seviyesi kolejlere göre değişmekle beraber, kabul için not ortalaması ve iş deneyimi bir değerlendirme kriteri değildir.
Amerika ve Kanada’daki programlara devam edebilmek için üniversitelere devam edebilmek için istenen TOEFL (paperbased 550, IBT 85 veya IELTS 6) skoru istenmekle beraber, İngiltere, İsviçre ve İtalya’daki birçok sertifika ve diploma programına kabul için TOEFL veya IELTS’den çok daha kolay olan okulun kendi sınavından geçmek hatta MEC danışmanlarının öğrencinin dil seviyesi ile ilgili beyanı yeterli olabilmektedir.

Sertifika ve diploma programlarına başvuru süreleri de üniversitelere göre daha esnektir. Vize için gerekli süre göz önüne alınarak program başlangıç tarihinden önce yapılan başvurular kontenjan olması halinde isleme alınır.

Tercih edilen Tasarım ile ilgili programlar daha çok İtalya’da, Turizm ile ilgili programlar ise daha çok İsviçre’dedir.