İtalya
İtalya Eğitim Sistemi
İtalya'da Yüksek Lisans ve Başvuru Koşulları
İtalya'da Lisans ve Başvuru Koşulları
İtalya Üniversiteleri

İtalya, Güney Avrupa'da, büyük ölçüde İtalya Yarımadası üzerinde yer alan bir ülkedir. Akdeniz'in en büyük iki adası Sicilya ve Sardinya da İtalyan topraklarıdır. Kuzeyde Alpler bölgesinde Fransa, İsviçre, Avusturya ve Slovenya'yla kara sınırı vardır. Bağımsız iki Avrupa ülkesi olan Vatikan ve San Marino da İtalya'nın yarımadadaki toprakları içine sıkışmış enklav (bir başka ülkeyle tümüyle kuşatılmış) ülkelerdir. Campione d'Italia bölgesiyse İtalya'nın İsviçre içinde kalan bir eksklavıdır (ana topraklardan ayrı mülkiyet). Başkenti  Roma olan ülkenin resmi dili İtalyancadır.

İtalya Eğitim Sistemi

İtalya’da, okul öncesi (anaokul), ilkokul, ortaokul, lise ve dengi meslek okulları ile yükseköğrenimi kapsayan klasik anlamda bir milli eğitim sistemi işlemektedir; bununla birlikte sözkonusu sistemin kendine has özellikleri mevcuttur. İlkokul öncesinde 3 yıllık anaokulu eğitimi verilmektedir. İlköğretim 5 yıllıktır. Anaokulları ve ilkokullar devlet veya özel sektör tarafından idare edilmektedir. Devlet okullarında okuyanlar bu yaş grubundaki öğrencilerin 2/3’ünü teşkil etmektedir. Devlet okulları ile özel okulların müfredatları ana hatlarıyla aynıdır. Ortaöğrenimde, ortaokulu müteakip liseye geçiş sözkonusudur. İtalyan sisteminin kendine has bir özelliği olarak, lise öğretimi farklı eğitim kurumlarınca verilmektedir: Klasik liseler (liceo classico) dışında, izledikleri müfredatın niteliğine göre ayrılan bilimsel liseler/fen liseleri (liceo scientifico), dil liseleri (liceo linguistico) ve sanat liseleri (liceo artistico) bulunmaktadır. Yılsonu sınavları ile bir üst sınıfa geçişin belirlendiği ve genel olarak üniversite eğitimine dönük olan bu okulların yanı sıra, doğrudan mesleki eğitime veya istihdama yönelik olarak teknik enstitüler (istituto tecnico) ve meslek enstitüleri (istituto professionale) bulunmaktadır.

Üniversite eğitimi ise üç yıllık lisans (Bakalorya-Laurea) (–öğretmenlik fakülteleri için ilave bir yıllık pedagojik eğitim ile birlikte dört yıl) ile iki yıllık yüksek lisans (Laurea magistrale/specialistica) döneminden oluşmaktadır. Öte yandan İtalyan yükseköğreniminde, klasik doktoradan farklı olarak beş yıllık (-tıp fakülteleri için altı yıllık) ihtisas yüksek lisansı mevcuttur. Doktora öğrenimi ise ortalama dört-beş yıl almaktadır. Üniversiteye giriş yaşı ortalaması 19’dur.

Ücretler üniversiteden üniversiteye ve kurstan kursa değişiklik göstermekle birlikte yıllık ortalama 1000 Euro ile 3500 Euro arasındadır. Her ülkede olduğu gibi özel üniversiteler çok daha pahalıdır.

İtalya'da Lisans Eğitimi ve Başvuru Koşulları

Üniversitelerin kontenjanları her akademik dönemde İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bu kontenjanların uygunluk durumuna göre öğrenciler istedikleri bölümlere başvurabilirler. Unutulmaması gereken en önemli nokta; öğrenciler sadece BİR ÜNİVERSİTE, BİR DERECE ve TEK SEVİYE seçebilir.

İtalyan Üniversitelerinin ön-kayıt başvurularını Türk ve diğer yabancı vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgenin Diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluklarına yapmalıdırlar. 2016-2017 akademik yılı başvuruları için son başvuru tarihi 04 Temmuz 2016 olarak saptanmış olup, başvurular Başkonsolosluğun açık olduğu sabah çalışma saatleri dahilinde kabul edilmektedir. İtalyan Üniversitelerine ön kayıt başvurusu için şartlar aşağıda belirtilmiştir:

1.En az 12 yıllık eğitim yani 8 yıllık mecburi eğitim ile 4 yıllık lise eğitimi. Eğitim sırasında okunan hazırlık sınıfları istenen 12 yıllık eğitimin kapsamında sayılmamaktadır. Her halukarda, üç yıllık lisede okuyup, toplam 11 yıllık eğitim almış olanların İtalyan üniversitelerine kaydolabilmeleri için Türkiye’deki bir üniversitenin ilk senesini başarıyla okumuş olması gerekmektedir. Bu durumda olan öğrencilerin İtalyan üniversitelerine kaydı Türkiye’de okudukları bölümden farklı bölümlere yapilabilecektir.

2.Üniversitelerin İtalyanca eğitim veren bölümlerine başvuru yapanların İtalyanca dili bilgisi yeterliliği sunma zorunluluğu vardır ve Siena ve Perugia yabancılar üniversitesinden alınmış, Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi kapsamında en az B1 seviye sertifikası aranmaktadır. Adaylar, isim ve telefon numaralarını ve sınava girmek istedikleri tarihi mail yoluyla info@iicistanbul@esteri.it adresine bildirebileceklerdir. İtalyanca dil bilgisi yeterliliği için, yukarıda belirtilen Avrupa Birliği Ortak Dil Çerçevesi B1 seviyesi göz önünde bulundurulacaktır. Sınav sözlü olup ücretsiz olacaktır. Sonuçlar direkt ilgiliye ve İtalyan Başkonsololuğuna bildirilecektir. İmtihandan ancak İstanbul’daki italyan okulları mezunu ve İstanbul Üniversitesi İtalyanca dili mezunu olanlar muaf sayılacaktır. İngilizce bölüme başvuracak adayların da yeterliliklerini IELTS veya TOEFL sınavlarıyla kanıtlaması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartlara sahip olanlar ön kayıt için aşağıdaki evrakları çift nüsha olarak İtalyan Başkonsolosluğuna sabah çalışma saatleri dahilinde ibraz etmelidirler:

  • Başvuru formu;

  • "modello A" formu (İngilizce); İtalyanca okuyacak olanlar: İtalyanca formu doldurmaları gerekiyor.

  • Güzel sanatlar Universitesi veya Konservatuarlar için "modello A bis" formu (İngilizce);

  • Öğrenimlerini Türkiyede yapmış olan İtalyada yerleşik yabancı vatandaşlar "modello C" formu

  • 2 vesikalik fotograf;

  • 2 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi;

  • 2 adet en az bir seneden fazla geçerli pasaport fotokopisi; (kişisel bilgilerin, fotoğrafın,temdit bilgilerinin ve nüfus bilgilerinin yazılı olduğu sayfalar).

  • Lise Diplomasının aslına lisenin mühürünün ve okul müdürünün adını Kaymakamlıktan 5 Ekim 1961 Lahey Anlaşmasına göre APOSTIL tasdikli halinin fotokopisinin tercümesi, noter onayı ve noterin imzasını onaylayan ikinci bir Apostil tasdiği gerekiyor. Şayet öğrenci halen lisenin dördüncü senesinde okuyorsa, diplomanın okul tarafindan verileceği zaman Başkonsolosluğa teslim edilmesi şartıyla okul Müdürünün imzasını taşıyan bir devamlılık belgesi ibraz etmelidir; sözkonusu belgede öğrencinin halen dördüncü sınıfa devam ettiği ve hazırlık sınıfları hariç, okulda dört senelik bir lise eğitiminin verildiği belirtilmelidir. Belge kaymakamlıktan Apostil ile tasdik edilmeli, ve bir fotokopisi de eklenmelidir.

  • 2 adet Yuksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) belgesi fotokopisi.

  • Butun evraklar orijinalleri, onaylanmış asılları ve birer fotokopi, iki nüsha olarak hazılanmalıdır.

Tıp, Veterinerlik ve Mimarlık bölümleri için üniversiteler genellikle İtalyan Eğtim Bakanlığı tarafından merkezi olarak düzenlenen sınav vasıtasıyla öğrenci kabul ederler. Mühendislik, Tasarım, Dizayn gibi bölümler içinse üniversiteler genellikle kendi sınavlarını düzenlemektedirler.

İtalya'da Yüksek Lisans Eğitimi ve Başvuru Koşulları

Lisans başvurularında olduğu gibi Yüksek Lisans programları başvurularında da üniversitelerin kontenjanları her akademik dönemde İtalyan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Bu kontenjanların uygunluk durumuna göre öğrenciler istedikleri bölümlere başvurabilirler. Unutulmaması gereken en önemli nokta; öğrenciler sadece BİR ÜNİVERSİTE, BİR DERECE ve TEK SEVİYE seçebilir.

Lisans programları için gerekli şartlar yüksek lisans başvuruları için de geçerli olmakla birlikte ek olarak öğrencilerin 4 senelik bir üniversiteden mezun olması ve lisans diplomasını konsolosluğu sunması gerekmektedir.

İtalyan Üniversitelerinin ön-kayıt başvurularını Türk ve diğer yabancı vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgenin Diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluklarına yapmalıdırlar.

İtalya'da Yaşam

İtalya’da yaşam giderleri lokasyona bağlı olarak aylık €1000 - €1500 arasında değişkenlik göstermektedir. Bu ücrete barınma, beslenme, telefon, ulaşım, günlük harcamalar dahildir.

İtalya'da Çalışma Koşulları

Öğrenci vizesi sahibi kişiler part-time yani haftada 20 saati geçmeyecek şekilde çalışma iznine sahiptir.

İtalya Üniversiteleri