İsveç
İsveç Eğitim Sistemi
İsveç Üniversiteleri

İsveç, Kuzey Avrupa'daki İskandinavya Yarımadası’nda yer alan bir ülkedir. Ülkenin sınır komşuları batı ve kuzeyden Norveç, doğudan ise Finlandiya'dır. İsveç bunun dışında güneyinde yer alan Öresund Köprüsü ile Danimarka'ya bağlanır. Yaklaşık 450.000 km² olan yüzölçümüyle Avrupa Birliği ülkeleri arasında en büyük üçüncü ülkedir. İsveç'in başkenti aynı zamanda ülkedeki en büyük kent olan Stokholm'dür, dili İsveççedir.

İsveç, meclis sistemine sahip, meşruti monarşi ile yönetilen bir ülkedir. Ekonomi bakımından gelişmiş bir ülke olan İsveç, The Economist'in Demokrasi İndeksi'ne göre birinci sırada olup, Birleşmiş Milletler'in İnsani Gelişme Endeksi'ne göre de yedinci sıradadır.

İsveç Eğitim Sistemi

İsveç’te eğitime verilen önem, ülkeyi dünyanın en önde gelen ülkelerinden birisi haline getirmiştir. İsveç’te üniversiteler çoğunlukla devlet üniversitesiyken; pekçok uluslararası kolej ve üniversite de bulunmaktadır. Eğitim bu ülkede yakın bir zamana dek ücretsizken, 2011-12 akademik yılından itibaren uluslararası öğrenciler için ücretli hale gelmiştir. Yıllık eğitim ücreti 80.000 – 140.000 SEK (€9,000-€16,000) arası değişmektedir. Yaşam giderleri ise aylık €800 - €1000 civarındadır.

İsveç üniversitelerine başvuru ortak bir portaldan yapılmaktadır ve bu nedenle bütün üniversiteler için son başvuru tarihi 15 Ocaktır.

İsveç’te lisans eğitimi 3 yil sürer ve genel olarak Isveççedir ancak uluslararası öğrenciler için 113 farklı İngilizce program bulunmaktadir. Adayların İngilizce programlar için İngilizce dil yeterliliğini TOEFL veya IELTS sınavlarıyla kanıtması gerekmektedir. İsveççe program için ise dil yeterliliği kanıtı olarak TISUS sınavı skoru gerekmektedir. İsveççe dil hazırlık programları sadece 3 üniversite bünyesinde sunulmaktadır. Lisans programlarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin unutmaması gereken diğer önemli nokta; öğrencilerin liseden mezun olması ve lise diplomasına sahip olması zorunluluğudur. Son başvuru tarihi 15 Ocak olduğu için lise son sınıf öğrencilerinin İsveç’teki üniversitelere başvuru yapması mümkün değildir.

İşveç’te yüksek lisans eğitimi programdan programa değişiklik göstermekle birlikte 1 veya 2 yıl sürmektedir. İsveç üniveristelerinde 900 civarı farklı İngilizce program sunulmaktadır. Lisans programlarının son sınıfında olan adaylar da yüksek lisans programlarına başvuru yapabilmektedir. Lisans program başvurusunda geçerli olan koşul yüksek lisans başvuruları için geçerli değildir. 2018 yılına kadar, lisans eğitimini %100 İngilizce olarak tamamlamış veya 1 sene İngilizce hazırlık okumuş olan öğrenciler İsveç üniversitelerine başvuru sırasında TOEFL veya IELTS sonucu sunmak zorunda değildi, ancak bu kural 2018 eğitim dönemi ile birlikte değiştirilmiştir ve artık bütün öğrenciler başvuru sırasında TOEFL veya IELTS sonucu sunmak zorundadır.    

Başvuru yapılacak olan program ve üniversiteye göre başvuru koşulları değişiklik gösterebilir; ancak genel olarak istenilen koşullar ve belgeler aşağıdaki gibidir:

  • Ortalamanın üstünde bir not ortalaması (GPA)

  • Niyet mektubu

  • Referans mektupları

  • CV

  • Diploma ve transkriptler

  • İngilizce yeterliliği gösteren belge

  • Pasaport fotokopisi

İsveç Üniversiteleri