İngiltere

İngiltere, Birleşik Krallık'ı meydana getiren dört ülkeden en büyük ve merkezi olanıdır. Avrupa'nın batısında, Büyük Britanya adasında bulunur. İngiltere, Büyük Britanya adasının merkezi ve güney üçte ikisini kaplar. Kuzeyde İskoçya, Batıda Galler ile komşudur. Britanya takımadalarında Avrupa Kıtası'na en yakın olan ülkedir. Fransa'dan en dar kısmı 52 km genişliğinde olan Manş Denizi ile ayrılır. Manş Tüneli, ülkeyi Avrupa Kıtası'na bağlar. Fransa-İngiltere sınırı, kanalın tam ortasından geçer.

Resmi dili İngilizce olan ülkenin başkenti Londra’dır. Londra İngiltere'nin en büyük kenti olduğu gibi dünyanın da önemli kentleri arasındadır. Manchester, Birmingham, Leeds, Liverpool, Newcastle, Sheffield, Bristol, Coventry, Leicester, Nottingham ve Hull gibi özellikle merkezi ve kuzey İngiltere'deki bazı kentler de nüfus ve faaliyetler açısından önem taşımaktadır.

İngiltere Eğitim Sistemi

Dünyanın en köklü eğitim sistemine sahip İngiliz üniversiteleri için YGS sonucu önemli değildir. Lisans Programları için öğrencilerin değerlendirmeleri Lise Diploma notu ve diğer başvuru evrakları ile yapılır. Lisans ustu programlar için ise çok nadir GMAT veya GRE istense bile genelde istenmez. Programa direk başlayabilme koşulu dil seviyesi ile ilgilidir. Genel olarak Sözel ağırlıklı programlar için IELTS 6,5-7, Sayısal ağırlıklı programlar için ise IELTS 6,0-6,5 istenir. Yüksek lisans programlar için bu skorlar yârim puan daha yükselebilir.

 

İngiltere’deki üniversitelerde lisans eğitimi 3 yilbiktir. Lisans programı öncesinde hem dil seviyelerini geliştirici hem de akademik olarak tamamlayıcı iki yıllık GCSE A-Level veya bir yıllık Foundation yani üniversite hazırlık programı zorunludur. Hem İngiliz hem de yabancı öğrenciler için zorunlu olan bu programlardan yabancı öğrenciler çoğunlukla bir yıllık Foundation programını tercih ederler.  Ancak İngilizce seviyesi çok iyi olan (IELTS 6-6,5) ve lise diploma notu da 5 üzerinden bazı üniversiteler için 5lik değerlendirme sistemine göre 4 üzeri bazıları için ise 4,5 ve üzeri not ortalamasına sahip olanlar bu bir yıllık Foundation programından muaf olabilirler. Bu durumda sadece uç yıllık eğitim ile lisans diplomasına sahip olabilirler. Foundation ve A-Level programından ayni zamanda Türkiye’deki okulların IB programlarından mezun olan öğrenciler de muaf olurlar ve bu öğrencilerin kabulleri ise IB skorlarına göre olur.

 

A-Level ve Foundation yılına devam etmek isteyen öğrencilerden istenen Dil seviyesi Üniversitelerin istediği skordan daha düşüktür. Ama yine de en az orta seviyede olmak gerekir. Foundation Kolejlerinin veya üniversitelerin foundation bölümlerinin dil seviyesi beklentileri birbirinden farklı olmakla beraber yaklaşık min. IELTS 4,5-5 bu programlar için kabul edilebilen skordur. Dil seviyesi daha düşük seviyede olan öğrenciler foundation öncesinde sadece dil programı almak zorundadır.

 

Irki yıllık A-Level ve Bir yıllık Foundation programında öğrenciler dil seviyelerine göre belirlenecek yoğunlukta alacakları İngilizce eğitiminin yani sıra üniversitede devam etmek istedikleri bolum dikkate alınarak akademik ders seçerler. Sözel alanda eğitim görecek öğrenci sözel dersler, sayısal alanda eğitim görecek öğrenci ise sayısal ağırlıklı dersler alırlar. Örneğin Bilgisayar Mühendisliği okumak isteyen öğrenci Bilgisayar, Matematik, Analitik ve İngilizce derslerini alır. Her ne kadar genelde yabancı öğrenciler bir yıllık foundation yivlini tercih ediyorlarsa da Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hukuk gibi bolümler için özellikle iyi bir İngiliz üniversitesinde devam etmek istiyorlarsa mutlaka A-Level yapmaları gerekir. Genelde Foundation programlarına kabul için IELTS 4,5 istenir.

 

Bu programlarda her öğrenci eğitim görmek istedikleri alanlara göre 3 ders seçer. Ayni zamanda yabancı öğrenciler İngilizce seviyelerine göre İngilizce dersleri de alırlar. Programın sonunda her öğrenci IELTS sınavına girer, (eğer üniversitenin bünyesindeki Foundation programına katilmişse gerekmeyebilir) üniversitenin istediği IELTS skorunu almaşı gerekir. Ayni zamanda her öğrenci program sonunda genel bir sınava girerler. Bir yıl boyunca aldıkları derslerin değerlendirilmesi yapılır. Aldıkları skorlara göre de üniversitelere UCAS tarafından yerleştirilirler.

 

A-Level ve Foundation programları 6th Form Çöllere adi ile anılan lise sonrası kolejlerde veya bazı dil eğitimi, sertifika diploma programı veren okulların ve HNC, HND programı veren devlet kolejlerinin bünyesinde verilir. Bu kolejlerdeki programlara katılan öğrenciler  sınava girmeden önce USAŞ’a 30 Haziran’a kadar tercihlerini (5 tercih) bildirirler. Bu tercihlerin yapılmasına okullarındaki danışmanları öğrencilerin gösterdikleri performansları da dikkate alarak yönlendirirler.

Sınav skorlarına göre ilk yaptıkları 5 tercihe yerleştirilemeyen öğrencilere sonuçlar ilan edildikten ve ilk yerleştirme ile yerleştirilen öğrencilerden sonra üniversitelerde kalan kontenjanlara ek yaptıkları tercihlerle göre Ağustos ve Eylül aylarındaki ‘CLEARING’ döneminde yine UCAS aracılığı ile yerleştirilirler. 

 

Çoğunlukla üniversitelerin bünyesinde de özellikle Foundation ve nadiren de A-level programı veren departmanlar vardır. Eğer öğrencinin özellikle istediği bir üniversite varsa, o üniversitenin bünyesindeki Foundation programını basari ile tamamladıktan sonra bölümüne geçebilir.

 

A-Level ve Foundation Programlarına Başvuru için gereken Belgeler ;

 

MEC Bilgi Kayıt Formu- Fotoğraflı

Okulun Başvuru Formu – Fotoğraflı istenebilir

Öğrencinin işlemlerini MEC’in takip edeceğine dair imzalı Yetki Belgesi

Öğrencinin Özgeçmişi

Öğrencinin gelecek hedefleri ile ilgili yazdığı Niyet Mektubu

Diploma (İngilizce değilse noter tasdikli çevirisi)

Transkript (İngilizce değilse noter tasdikli çevirisi)

En az iki Referans mektubu

Şimdiye kadar almış olduğu Sertifikalar

TOEFL veya IELTS belgesi

 

Öğrenciler direk İngiliz devlet kolejlerinin/ yüksek okullarının HNC veya HND programlarına da başvuru yapabilirler. Dil seviyesi yeterli olmayan öğrenciler seviyelerine göre belirlenen surede önce dil programlarına programlara katılırlar. Daha sonra 1 yıllık HNC-Higher National Certificate veya 2 yıllık HND-Higher National Diploma programına devam ederler. Bu programları daha kısa yoldan meslek sahibi olmak isteyen, is dünyasına girmek isteten öğrenciler tercih ederler.

 

Bir grup öğrenci de lise başarılarına güvenmedikleri veya daha ekonomik eğitim almak için önce HNC veya HND programlarına devam etmek isterler, daha sonra da üniversiteye devam ederler. HNC programından sonra 2 yıllık, HND programından sonra ise bir yıllık lisans programına transfer olurlar.

 

İngiliz üniversiteleri için başvurular kontenjanlar dolmadığı surece program başlangıç tarihinden iki-uç ay öncesine kadar devam edebilir. Kontenjanların dolma riskine karşılık mümkün olduğu kadar erken müracaat edilmesinde yarar vardır.

 

İngiltere’de Lisans Eğitimi;

 

İngiltere’de Lisans eğitimi Foundation’dan sonra 3 yıldır. İngiltere’de yaklaşık 130 adet üniversite vardır. İngiltere’nin geleneksel ve koklu eğitim sistemi dolayışı ile devlet üniversitelerinin eğitim kalitesi son derece yüksektir. İngiliz üniversitelerinin bir kısmi çok koklu bir geçmişe sahip, özellikle araştırmaları ve akademik çalışmaları ile dünya üniversiteleri arasında üst sıralardadır. Diğerleri ise önceleri Politiktik olan ancak 1970’li yıllarda üniversite kategorisine getirilmiş olan üniversitelerdir. Özellikle doktora programlarını ‘Traditional Üniversitesi’ olarak anılan geçmişi 1800lu yıllara dayanan üniversitelerde bulabilirsiniz. ‘New Trend Üniversitesi’ / ‘Yeni Akim Üniversiteler’ olarak sonradan üniversite kategorisine gecen üniversitelerde doktora programları daha sinirlidir.

 

“Traditional”/ ‘Geleneksel’ üniversiteler daha çok akademik çalışmaları ve araştırmaları ile anılırken, “New Trend” üniversiteleri daha çok sektörle gelişmeleri yakından takip ederek sektörün ihtiyaçlarına göre program dizayn edebilirlikleri, esnek eğitim programları ile bilinirler. İngiltere’de genelde tüm bolümler Güz döneminde baslar. “New Trend” üniversitelerinde bazı programlar Bahar döneminde de baslar.

 

İngiltere’de Master programları 1 yıl, Doktora programları ise 3 yıldır. Master yapmadan MPhill olarak adlandırılan Master programını da bünyesinde barındıran ve 4 yıl suren Bütünleşik Doktora Programına da başlayabilirler.

 

İngiltere Üniversitelerindeki Lisans Programlarına Başvuru için gereken Belgeler ;

 

MEC Bilgi Kayıt Formu- Fotoğraflı

Okulun Başvuru Formu – Fotoğraflı istenebilir

Lisans programları için UCAS başvurusundaki – Application - Kayıt numarası

Öğrencinin işlemlerini MEC’in takip edeceğine dair İmzalı Yetki Belgesi

Öğrencinin Özgeçmişi

Öğrencinin gelecek hedefleri ile ilgili yazdığı Niyet Mektubu

Diploma (İngilizce değilse noter tasdikli çevirisi)

Transkript (İngilizce değilse noter tasdikli çevirisi)

En az iki Referans mektubu

Is deneyimi isteyen programlar için IS Referans Mektubu

Şimdiye kadar almış olduğu Sertifikalar

TOEFL veya IELTS belgesi

Tüm belgeler İngilizce hazırlanmak zorundadır.

 

İngiltere Üniversitelerimdeki MASTER Programlarına Başvuru için gereken Belgeler ;

 

MEC Bilgi Kayıt Formu- Fotoğraflı

Okulun Başvuru Formu – Fotoğraflı istenebilir

Öğrencinin işlemlerini MEC’in takip edeceğine dair İmzalı Yetki Belgesi

Öğrencinin Özgeçmişi

Öğrencinin gelecek hedefleri ile ilgili yazdığı Niyet Mektubu

Diploma (İngilizce değilse noter tasdikli çevirisi)

Transkript (İngilizce değilse noter tasdikli çevirisi)

En az iki Referans mektubu (bazen 3 referans mektubu istenir)

Lisans programı sırasında yapılan stajlara ait referans mektubu veya Staj raporu

Is deneyimi isteyen programlar için IS Referans Mektubu

Şimdiye kadar almış olduğu Sertifikalar

TOEFL veya IELTS belgesi

GMAT veya GRE skoru

(Oxford, Cambridge, Imperial, LSE gibi üniversiteler isteyebilir)

Tüm belgeler İngilizce hazırlanmak zorundadır.

 

Bazı üniversiteler transkript ve referans mektuplarının 2 set hazırlanmasını isteyebilirler. Bir set International departmanda kalır diğer set ise Bolüme gider.

 

İngiltere Üniversitelerimdeki DOKTORA Programlarına Başvuru için gereken Belgeler ;

 

MEC Bilgi Kayıt Formu- Fotoğraflı

Okulun Başvuru Formu – Fotoğraflı istenebilir

Öğrencinin işlemlerini MEC’in takip edeceğine dair İmzalı Yetki Belgesi

Öğrencinin Özgeçmişi

Öğrencinin gelecek hedefleri ile ilgili yazdığı Niyet Mektubu

Master programındaki Tez konusu ile ilgili bilginin verilmesi önemlidir.

‘Research Proposal’ - Doktora çalışması için hedeflediği araştırma konusu ile ilgili görüş ve düşünceleri

Lisans Diplomasi (İngilizce değilse noter tasdikli çevirisi)

Lisans Transkripti (İngilizce değilse noter tasdikli çevirisi)

Master Diplomasi (İngilizce değilse noter tasdikli çevirisi)

Master Transkripti (İngilizce değilse noter tasdikli çevirisi)

En az iki Referans mektubu (bazen 3 referans mektubu istenir)

Lisans programı sırasında yapılan stajlara ait referans mektubu   veya Staj raporu

Is deneyimi isteyen programlar için IS Referans Mektubu

Şimdiye kadar almış olduğu Sertifikalar

TOEFL veya IELTS belgesi

GMAT veya GRE skoru

(Oxford, Cambridge, Imperial, LSE gibi üniversiteler isteyebilir)

Tüm belgeler İngilizce hazırlanmak zorundadır.

 

İngiltere’de Dil Okulu Ücretleri

 

Ücretler kurs türüne, okula ve kurumun politikasına göre değişkenlik gösterir.

 

Bir haftalık kurs için 200 sterlinin altında bir ücretten 1000 sterlinin üstünde bir fiyata kadar ödeme yapabilirsiniz. Bu tamamen seçtiğiniz kursun niteliğine bağlıdır.

 

İngiltere’de Kariyer Odaklı Üniversite Öncesi Eğitim Ücretleri

Devlet yüksek okullarda veya kolejlerdeki HNC veya HND ve Foundation programlarında yıllık ortalama eğitim ücreti;

 

AS- and A-duzeyleri                                        : £4,000 - £ 8,000 

BTECs ve diğer meslek kursları                      : £4,000 - £ 6,000  

HNC / HNDs                                                     : £5,000 - £10,000 

Foundation Dereceleri                                    : £7,000 - £12,000 

International Foundation Programları           : £4,000 - £12,000 

 

İngiltere Üniversitelerin Ücretleri

 

İngiltere’deki devlet üniversitelerin yıllık eğitim ücretleri £7500-12000 İngiliz Sterlinidir. Sözel bolümler daha uygun, laboratuvar gerektiren bolümler ve MBA daha pahalıdır. Bazı MBA programları £30.000’e kadar çıkar.

 

TIP, DIS Hekimliği gibi klinik bölümlerin son iki uç yılı ise £17.000-25.000’e kadar çıkmaktadır.

 

İngiliz Üniversitelerinde BURSLAR

 

İngiliz üniversitelerinin bir kısmi öğrencinin diploma notundaki basarisin göre £1000den başlayarak farklı oranlarda hatta çok başarılı öğrencilere Tam Burs verebilmektedir. Ancak özellikle %50 veya %100 burslar gerçekten başarılı öğrenciler arasından seçilerek verildiği için oranı çok yüksek değildir. Burslar sadece lisans veya lisansüstü programlar için verilir. Lisans ustu programlarda burs oranı çok daha azdır.

 

Dil okulu programlarında ise burs olmaz. Zaman zaman belirli periyodlarla Promosyonlar yapılır. Bu indirimli dönemleri takip etmek, fırsatları değerlendirmek gerekir.

 

INGILTERE’DE YASAM ve KONAKLAMA

 

İngiltere’deki yasam koşulları pahalıdır. Ancak uygun yasam koşullarını yakılabilmek de mümkündür. Üniversitelerin yurtlarında konaklamak ilk gidişte genelde daha ekonomiktir.

 

 • Aile Yani Konaklama; Dil Okullari genelde sehir merkezlerinde oldugu icin kampus olanaklari yoktur. Genelde Aile Yani Konaklama Alternatifi sunarlar. Belirli periyodlarla denetimlerini yaptiklari bu aileler evlerinin bir odalarini ogrencilere tahsis ederler, ogrencinin tercihine gore sadece sabah kahvaltisi veya hem sabah kahvaltisi hem de aksam yemegi verirler. Banyo ve tuvaletler genelde aile fertleri ile ortak kullanilir ancak bazi aileler ogrencilere banyolu oda veya sadece ogrencinin kullanabilecegi ekstra banyo tahsis edebilirler. Bu ailelerde konaklama icin ekstra odeme yapmak gerekir. Aileler okullara yurume mesafesinde de olabilir sehrin buyuklugune gore toplu tasim araclari ile ulasim mesafesinde de. Bazi sehirlerde bu detaylar bile fiyatlari etkiler.

 

Uygun ailelerin seçilebilmesi için öğrencilerin MEC Kayıt formlarını doldururken kendileri hakkında eksiksiz bilgi vermeleri istenir. Aile yani konaklamadan beklentileri, sağlık durumları ve alışkanlıkları, kaygıları ile ilgili detayları mutlaka vermelidirler. Sigara içip içmedikleri, hayvanları sevip sevmedikleri, varsa alerjilerinin detaylarının bilinmesi öğrenciler için doğru ailelerin belirlenmesi ile ilgili önemli kriterlerdir. Aile yanında konaklamak özellikle öğrencilerin ilk gün ve aylarında kolay adaptasyon sağlayabilmeleri için faydalı olacaktır.

 

 • Ozel Yurtlarda Konaklama; Dileyen ogrenciler ozel yurtlarda da konaklayabilirler. Yurtlarda odalar genellikle tek kisilik olup iki kisilik olanlar da vardir. Odalar her ogrencinin ihtiyacini karsilayabilecek sekilde donanimlidir. Yatak, Gardrop, Calisma Masasi gibi. Banyo ve Tuvaletler genellikle koridorlardadir, 6-10 ogrenci icin ortak kullanim icindir. Bazi yurtlarda banyosu oda icinde olan alternatifler de mevcuttur.

 

 • Okul Yurdu; Bazi Dil Okullari ozellikle yaz aylarinda bos olan universite yurtlarini kiralayabilirler, cok az dil okulunun yil boyu kullanilabilecek kendi yurdu vardir.

 

 • Ogrenci Evi/Ev paylasimi; Bir baska konaklama secenegi de ogrenci evlerinde konaklama, ev paylasimi olabilir. Evin buyuklugune gore bir grup ogrencinin ortak kullandigi evlerdir. Ogrenci evde bir oda kiralayarak konaklayabilir. Mutfak, Banyo ve tuvalet, oturma/TV odasi o evde kalan tum ogrencilerin ortak yasam alanlaridir.

 

 • Universite Yurtlari; Universitelerin cogunlukla yurtlari vardir. Kampus universitelerinin genelde kendi kampusu icinde de (on-campus accommodation), sehir merkezinde de yurtlari (off-campus accommodation) vardir. Sehir merkazindeki universitelerin kampusleri olmamakla beraber sehrin muhtelif yerlerinde yurtlari vardir. Yabanci ogrencilere ilk senelerinde universiteler yurt konaklama garantisi verirler. Program sonuna kadar yurt garantisi veren universiteler de vardir. Ogrencilerin en azindan bir yil universite yurtlarinda konaklamasi ogrencilerini kolay adapte olmasini saglar. Yurtlarda cogunlukla yemek yoktur. Katlarda o katta kalan ogrencilerin kullaniminda olan donanimli mutfaklar ve yiyecek saklama dolaplari vardir.

 

Öğrencilerin kendilerine tahsis edilen öğrenci indirimlerini takip edip yararlanmasını öneririz. Çoğu mağaza, tiyatro, sinema, müze ve galeride, otobüs ve trenlerde öğrencilere özel indirim uygulanır. Bunlardan yararlanmak için Ulusal Öğrenci Birliğine (NUS) üye olmanız gerekir. Bu örgüt, İngiltere’de öğrencileri temsil etmek üzere oluşturulmuştur. Bu örgüt ile kurumunuz aracılığıyla irtibata geçebilirsiniz. NUS web sayfalarında verilen listede HMV (müzik ve DVD perakende mağazası), Top hop/Topman (moda giyim mağazası), ShoeZone (ayakkabı mağazası), Peacocks (aile giyim mağazaları) ve Argos (ev eşyaları) mağazalarında seçme ürünlerde yüzde 10 indirim yapıldığı belirtilir. Ayrıca birçok seyahat şirketi de öğrencilere indirim yapmaktadır.

İndirimler hakkında Öğrenci Birliğinden veya www.nusonline.co.uk adresinden bilgi alınabilir.

 

Konaklama Ücretleri;

 

Aile Yani Konaklamalarda Haftalık ücretler, şehirden şehre değişmekle beraber haftalık ücretler £70-145 civarındadır. Odaların tek veya çift kişilik olması, yemek planı tercihi, hatta okula yakinliği dahi fiyatları değiştirir. Bu ücretlere ilave olarak ulaşım ve kişisel giderleri de düşünerek yasam için ayrıca haftalık £50-100 gerekecektir. Londra en pahalı şehirdir. Konaklamanın şehir merkezine yakinliğin göre de ücretler değişkenlik gösterir.

 

Yurt konaklamalarda;

Dil okulu öğrencileri için odalar haftalık kiralanabilir. Yurtlarda yemeksiz konaklama ücretleri haftalık £70-185 arasındadır.

 

Üniversite öğrencileri için odalar nadiren bir sömestrlik ama genelde bir akademik yıl için kiralanabilir. Yurtlarda yemeksiz konaklama ücretleri senelik £3500-6500 arasındadır. Fiyatlar odaların özelliklerine ve şehirlere göre değişir.

 

Ev paylaşımında odaların haftalık ücretler £150-300 arasında değişebilir.

 

İNGİLTERE’DE CALISMA OLANAKLARI

 

Öğrencilik Statüsü sırasında;

Dil okulu öğrencileri; 24 haftadan daha uzun sureli bir programa devam ediyorlarsa uzun donem öğrencilerin statüsünde çalışma hakki alırlar.

 

Her uzun donem öğrenci haftada 20 saat kampus içinde veya kampus dışında yasal çalışma hakkına sahiptir. Saat ücreti bölgelere veya ise göre değişiyorsa da minimum ücret 18 yaş altı için £3.4;  18-21 yas arası öğrenciler için £4.60 GBP ;  22 yas ve ustu öğrenciler için ise £5.52 GBP dire.

 

Ortalama öğrenciler £5-8 saat ücreti ile çalışırlar.

 

Öğrencilikleri sırasında çalışmak isteyen öğrencilerimize is ararlarken faydalı olacağını bildiğimiz siteler:

 

www.careerbuilder.co.uk 

www.jobsreunited.co.uk 

www.brightonlocaljobs.co.uk 

www.findastudentjob.com   

www.justjobs4students.couk   

www.localrecruit.co.uk 

www.e4s.co.uk  

www.brightonjobs.net ve www.londonjobs.net  

Gibi farklı şehirlerin ismi ile ayni uzantılı linkler

www.gumtree.com   www.gumtree.com/other_gumtree.html

www.leeds.gumtree.com   

Gibi her şehrin ismine göre ayrı linkler

 

Mezuniyet sonrasında;

En az bir yıllık akademik bir program tamamlayan (dil hariç) her öğrenci İngiltere’de IKI YILLIK çalışma hakki alır. Bu donemdeki çalışma olanakları daha iyi olmakta, öğrenciler daha profesyonel islerde çalışılabilmektedir. Saat ücretleri de sektöre bağlı olarak daha yüksek olur.

INGILTERE’DEKI UNIVERSITELER

 

     http://www.anglia.ac.uk/

 

     http://www.arts.ac.uk/

 

     http://www.aston.ac.uk/

 

     http://www.bath.ac.uk/

 

     http://www.bathspa.ac.uk/

 

     http://www.beds.ac.uk/

 

     http://www.bbk.ac.uk/

 

     http://www.bham.ac.uk/

 

     http://www.bcu.ac.uk/

 

     http://www.bolton.ac.uk/

 

     http://www.bournemouth.ac.uk/

 

     http://www.bradford.ac.uk/

 

     http://www.brighton.ac.uk/

 

     http://www.bristol.ac.uk/

 

     http://www.brunel.ac.uk/

     

     http://www.buckingham.ac.uk/

 

     http://www.cam.ac.uk/

 

     http://www.canterbury.ac.uk/

 

     http://www.cssd.ac.uk/

 

     http://www.uclan.ac.uk/

 

     http://www.chester.ac.uk/

 

     http://www.chiuni.ac.uk/

 

     http://www.city.ac.uk/

 

      http://www.cass.city.ac.uk

 

     http://www.coventry.ac.uk/

 

     http://www.cranfield.ac.uk/

 

     http://www.cumbria.ac.uk/

 

     http://www.dmu.ac.uk/

 

     http://www.derby.ac.uk/

 

     http://www.dur.ac.uk/

 

     http://www.uea.ac.uk/

 

     http://www.uel.ac.uk/

 

     http://www.edgehill.ac.uk/

 

     http://www.essex.ac.uk/

 

      http://www.ex.ac.uk/

 

     http://www.glos.ac.uk/

 

     http://www.goldsmiths.ac.uk/

 

     http://www.greenwich.ac.uk/

 

     http://www.gsmd.ac.uk/

 

     http://www.herts.ac.uk/

 

     http://www.hud.ac.uk/

 

     http://www.hull.ac.uk/

 

     http://www.imperial.ac.uk/

 

     http://www.ioe.ac.uk/

 

     http://www.keele.ac.uk/

 

     http://www.kent.ac.uk/

 

     http://www.kcl.ac.uk/

 

     http://www.kingston.ac.uk/

 

     http://www.lancs.ac.uk/

 

     http://www.leeds.ac.uk/

 

     http://www.leedsmet.ac.uk/

 

     http://www.le.ac.uk/

 

     http://www.lincoln.ac.uk/

 

     http://www.hope.ac.uk/

 

     http://www.liv.ac.uk/

 

     http://www.ljmu.ac.uk/

 

     http://www.lon.ac.uk/

 

     http://www.london.edu/

 

     http://www.ucl.ac.uk/

 

     http://www.londonmet.ac.uk/

 

     http://www.lse.ac.uk/

 

      http://www.lsbm.org.uk

 

     http://www.lsclondon.co.uk/

  

     http://www.lshtm.ac.uk/

 

     http://www.lsbu.ac.uk/

 

     http://www.lboro.ac.uk/

 

     http://www.man.ac.uk/

 

     http://www.mmu.ac.uk/

 

     http://www.mdx.ac.uk/

 

     http://www.ncl.ac.uk/

 

     http://www.northampton.ac.uk/

 

     http://www.northumbria.ac.uk/

 

     http://www.nottingham.ac.uk/

 

     http://www.ntu.ac.uk/

 

     http://www.open.ac.uk/

 

     http://www.soas.ac.uk/

 

     http://www.ox.ac.uk/

 

     http://www.brookes.ac.uk/

 

     http://www.plymouth.ac.uk/

 

     http://www.port.ac.uk/

 

     http://www.qmul.ac.uk/

 

     http://www.reading.ac.uk/

 

     http://www.roehampton.ac.uk/

 

     http://www.ram.ac.uk/

 

     http://www.rca.ac.uk/

 

     http://www.rcm.ac.uk/

 

     http://www.rhul.ac.uk/

 

     http://www.rvc.ac.uk/

 

     http://www.salford.ac.uk/

 

     http://www.pharmacy.ac.uk/

 

     http://www.shef.ac.uk/

 

     http://www.shu.ac.uk/

 

     http://www.solent.ac.uk/

 

     http://www.soton.ac.uk/

 

     http://www.staffs.ac.uk/

 

     http://www.st-andrews.ac.uk/

 

     http://www.sgul.ac.uk/

 

     http://www.stir.ac.uk/

 

     http://www.sunderland.ac.uk/

 

     http://www.surrey.ac.uk/

 

     http://www.sussex.ac.uk/

 

     http://www.tees.ac.uk/

 

     http://www.tvu.ac.uk/

 

     http://www.warwick.ac.uk/

 

     http://www.uwe.ac.uk/

 

     http://www.wmin.ac.uk/

 

     http://www.winchester.ac.uk/

 

     http://www.wlv.ac.uk/

 

     http://www.worcester.ac.uk/

 

     http://www.york.ac.uk/

 

      http://www.eselondon.ac.uk/

 

      http://www.westlondoncollege.com/

 

      http://gsm.org.uk/

 

     http://www.csm.arts.ac.uk/

 

UNIVERSITY OF LONDON’I OLUSTURAN KOLEJLER

 

     http://www.bbk.ac.uk/

 

     http://www.goldsmiths.ac.uk/

 

     http://www.ioe.ac.uk/

 

     http://www.kcl.ac.uk/

 

     http://www.london.edu/

 

     http://www.ucl.ac.uk/

     http://www.lshtm.ac.uk/

 

     http://www.soas.ac.uk/

 

     http://www.qmul.ac.uk/

 

     http://www.ram.ac.uk/

 

     http://www.rhul.ac.uk/

 

      http://www.rvc.ac.uk/

 

     http://www.sgul.ac.uk/

GALLER BOLGESINDEKI UNIVERSITELER

 

 • Aberystwyth University, ABERYSTWYTH

     http://www.aber.ac.uk/

 

 • Bangor University, BANGOR

     http://www.bangor.ac.uk/

 

     http://www.cardiff.ac.uk/

 

     http://www.glam.ac.uk/

 

 • Glyndŵr University, WREXHAM

     http://www.newi.ac.uk/

 

     http://www.swansea.ac.uk/

 

 • Swansea Metropolitan University, SWANSEA

     http://www.smu.ac.uk/

 

 • Trinity College, CARMARTHEN

     http://www.trinity-cm.ac.uk/

 

     http://www.wales.ac.uk/

 

 • University of Wales Institute, CARDIFF

     http://www.uwic.ac.uk/

 

 • University of Wales, Lampeter, CEREDIGION

     http://www.lamp.ac.uk/

 

 • University of Wales, NEWPORT

     http://www.newport.ac.uk/

ISKOCYA UNIVERSITELERI

 

     http://www.abdn.ac.uk/

 

 • University of Abertay Dundee, DUNDEE

     http://www.abertay.ac.uk/

 

 • University of Dundee, DUNDEE

     http://www.dundee.ac.uk/

 

     http://www.ed.ac.uk/

 

     http://www.gla.ac.uk/

 

     http://www.gcal.ac.uk/

 

     http://www.hw.ac.uk/

 

     http://www.napier.ac.uk/

 

 • Queen Margaret University, MUSSELBURGH

     http://www.qmu.ac.uk/

 

     http://www.rgu.ac.uk/

 

 • University of Strathclyde, GLASGOW

     http://www.strath.ac.uk/

 

 • University of the West of Scotland, PAISLEY

     http://www.paisley.ac.uk/