Fransa
Fransa'daki Eğitim Sistemi
Fransa vÜniversiteleri
Fransa Yaz Okulları

Fransa, ana kara toprakları Batı Avrupa'da bulunan ve dünyanın pek çok bölgesinde denizaşırı toprakları olan bir ülkedir. Kıta Fransası, güneyde Akdeniz'den kuzeyde Manş Denizi ve Kuzey Denizi'ne, doğuda Ren Nehri'nden batıda Atlas Okyanusu'na kadar yayılan topraklarda yer alır. Fransa'nın Avrupa kıtasındaki komşuları Belçika, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, İtalya, İspanya, Monako ve Andorra'dır. Akdeniz'de İtalya'ya ait Sardinya adası'ndan sadece 12 km uzaktaki Korsika adası da Fransa'ya aittir. Sahip olduğu denizaşırı illerde de, Fransız Guyanası aracılığıyla Brezilya ve Surinam'a, Saint Martin Adası aracılığıyla da Hollanda Antilleri'ne sınırı vardır. Fransa, Manş Denizi'nde deniz yüzeyinin altından geçen Manş Tüneli'yle Birleşik Krallık'a bağlanmaktadır.

Dünya sıralamasında 6. sırada bulunan gayrisafi yurtiçi hasılası ve 8. sırada yer alan satın alma gücü paritesi ile ileri bir ekonomiye sahiptir ve gelişmiş ülkeler sınıfında yer almaktadır. Başkenti Paris olan ülkenin resmi dili Fransızcadır.

Fransa'daki Eğitim Sistemi

Fransız yüksek öğretim sistemi eğitim kurumları açısından büyük bir çeşitlilik üzerine kuruludur. Üniversitlerin dışında yüksek eğitim veren pek çok başka okul ve enstitüler mevcuttur. Bütün yüksek öğretim kurumlarındaki eğitim kalitesi Devlet tarafından titizlikle takip edilir.

Fransız yüksek eğitim sistemi sadece üniversitelerden oluşmamaktadır.Üniversitelerin yanında 'Grandes Ecoles' ler, uzmanlık eğitimi veren okullar, mühendislik, mimarlık, ticaret ve işletme okulları gibi kurumlar da yüksek eğitim vermektedir. Bu çeşitlilik öğrencilere büyük bir seçim özgürlüğü sunmakta ve bu özgürlük de Fransız yüksek eğitim sisteminin en güçlü yanını oluşturmaktadır. Üniversitelerde eğitim üç seviyede düzenlenir:

Lisans: 6 yarıyıl olarak düzenlenir ve 180 ECTS kredisi alınması suretiyle tamamlanır.

Master: 4 yarıyılda 120 ECTS kredisiyle tamamlanır. Dört yarıyıl tamamlandığında öğrenciler iki yol seçebilirler. Biri, "bilim uzmanlığı" master programı (eski DEA) olup genel olarak doktora yapmak isteyen öğrencilere hitap eder. Diğeri ise "mesleki" master programı (eski DESS) olup öğrencileri aktif meslek yaşamına hazırlar. Daha önce almış oldukları üniversite öğrenimlerine göre, bir veya iki yıllık uzmanlaşma eğitimi görmek isteyen yabancı öğrenciler doğrudan doğruya Master sınıflarına kabul edilebilirler.

Doktora: 6 yarıyıl olarak düzenlenir ve 180 ECTS kredisiyle tamamlanır.

Grandes Ecoles’lerde veya özel uzmanlık eğitimi veren okullarda eğitim 5 yıllıktır ve gerek girilen okul bünyesinde gerekse orta öğretim kurumları bünyesinde alınacak iki yıllık bir hazırlık eğitimini de kapsar. Bu durumda "hazırlık sınıfları" söz konusu olup bu hazırlık sınıflarını bitirenler son derece seçici olan giriş sınavlarına girme hakkı kazanırlar. Toplam 5 yıllık eğitim sonrası öğrenciler master derecesi alırlar.

Fransa'da dersler teori anlatımına dayalı klasik ve pratiğe dayalı uygulamalı yöntemle işlenir. Akademik yıl genelde Eylül veya Ekim ayında başlar ve Mayıs ya da Haziran ayı gibi sona erer.

Öğrenciler üniversiteler için sadece 175 ile 550 € arasında değişen yıllık bir eğitim harcı ödemektedirler. Özel okullar ve « Grands Ecoles » ler için de ücretler 300 ile 15.000 € arasında değişmektedir. Fransa’da yüksek öğretim ücretleri her yıl Devletin bütün öğrencileri düşünerek gösterdiği çabalar sayesinde oldukça makul düzeydedir.

İngilizce eğitim programlarının sayısı hızla artmakla birlikte, Fransa’da çoğunlukla dersler Fransızca yürütülmektedir. Dolayısıyla gitmeden önce iyi derecede Fransızca biliyor olmanız tavsiye ediyoruz. Bu şart büyük ölçüde eğitim başarınızı etkileyecektir.

Fransa'da Yaşam

Fransa’da günlük yaşam için gerekli aylık bütçe 700 ile 1000 € civarındadır. Bu bütçenin altında bir parayla normal bir yaşam sürmek ve Fransa’daki öğrenciliğinizi dolu dolu yaşamak için güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. 

Fransa Üniversiteleri

Fransa’da 87 Devlet Üniversitesi bulunur. En eskisi 1179 ‘da kurulan dünyaca unlu Sorbonne Üniversitesidir.

 

İngilizce dilinde lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi verilen bazı Fransız Üniversiteleri;

 

Fransa Yaz Okulları