Finlandiya

Finlandiya, Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi kıyısında yer alan bir Kuzey Avrupa ülkesidir. İskandinavya Yarımadası’nda yer alır. Başkenti Helsinki olan ülkenin dili Fincedir. Doğusunda Rusya, kuzeyinde Norveç ve batısında İsveç yer alır. Yaklaşık 5.001.000 olan nüfusunun % 90’dan fazlasını Finler teşkil eder. Bundan başka kuzeyde Laponlar, güney ve batı kesimlerinde ise İsveçliler yaşamaktadır.  

Finlandiya Eğitim Sistemi

Özellikle eğitim sistemi ile öne çıkan ülke olan Finlandiya’da yüksek öğrenim Üniversiteler ve Meslek Yüksek Okulları bünyesinde sunulmaktadır. Üniversiteler bilimsel çalışmaya ağırlık verirken, meslek okullarında daha çok güncel hayata uygun meslek eğitimi vermektedir.

Finlandiya’da lisans programları genel olarak Fince dilinde verilmektedir ve Fince hazırlık yılı hiçbir üniversite bünyesinde sunulmadığı için bu programlara başvuru yapan öğrenciler başvuru sırasında Fince yeterliliklerini kanıtlamak zorundadır. Sınırlı da olsa özellikle işletme alanı başta  olmak üzere İngilizce programlar sunulmaktadır. İngilizce programlara başvuru yapan öğrenciler ise TOEFL veya IELTS testlerinden birinden okulun istediği skoru başvuru sırasında sunmak zorundadır. Lisans başvuruları ilk etap sonucunda olumlu değerlendirilen adaylar ayrıca bir giriş sınavına tabii tutulmaktadır.

Bu sınav genel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır.

Essay yazma bölümü

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bölüm

Matematiksel/mantıksal becerileri ölçmeye yönelik bölüm

Dil becerilerini ölçmeye yönelik bölüm

Mülakat bölümü

Öğrencinin her bölümden istenilen puanları alması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru otomatik olarak başarısız olmaktadır. Sınav detayları, yeri ve tarihi ile ilgili bilgiler başvurulan okul tarafından adaya gönderilmektedir.  

Yüksek lisans eğitiminin çoğunlukla 2 yıl sürdüğü Finlandiya’da İngilizce dilinde sunulan yüksek lisans programları da mevcuttur. Dil yeterliliğini kanıtlaması gereken adaylar ayrıca eğer meslek yüksek okullarındaki programlardan birine başvuru yapacaksa ilgili alanda lisans eğitimini takiben en az 3 senelik bir iş deneyimine de sahip olmak zorundadır.

Finlandiya’da başvurular çok erken kapanmaktadır. Genellikle okulların başvuruları Ocak ayı içinde sonlanmaktadır. Sadece birkaç meslek yüksek okulunun başvuruları Nisan ayına kadar sürmektedir.

Finlandiya’da eğitim bu zamana kadar ücretsizken 2017 güz dönemi ile birlikte Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelen öğrenciler için ücretli hale gelecektir. Yıllık ücret ortalama €15000 civarındadır. Aylık yaşam giderleri ise €900 – €1000  civarındadır.