did_logo.png

DID DEUTSCH-INSTITUT

DID'in açılımı Deutsch in Deutschland'tır (Almanca'yı Almanya'da öğrenin) ve bu 1970 yılında kurulduğundan beri okulun ilkesidir. Okul, 35 yılı aşkın süredir Almancayı yabancı dil olarak öğretmektedir. Did Deutsch-Institut'u seçmek katılımcıların sadece Alman dilini öğrenmesi anlamına gelmez. Bunun yanı sıra Alman kültürünü, Almanya'daki günlük yaşamı ve iş yaşamını, heyecan verici şehirleri ve çok çeşitli güzelliklere sahip kırsal alanları tanımak demektir.

 

Did Deutsch Institut Alman Dili Cemiyeti (Gesellschaft für deutsche Sprache - GfdS) tarafından tanınmaktadır ve EAQUALS'ın üyesidir. Buna ek olarak her yıl 5.000'in üzerinde öğrencisiyle dünya çapında Almancayı öğreten en büyük ve en tanınmış kuruluşlardan biridir.

Okulun öğretmenleri dersi hedefe yönelik ve belirli bir konu doğrultusunda yürütmektedir. Dersin konusuna bağlı olarak, öğrenciler, tek başlarına veya küçük gruplarla çalışacaklardır. Derste çalışma kitaplarından güncel metinler kullanılır. Ayrıca, öğrenme aşamalar tartışma, rol yapma, diyaloglar, araçların bireysel ve belirli biçimde kullanımı gibi unsurları kapsadığı için öğrenciyi öğrenmeye teşvik edecektir. Ek olarak, öğretmenler sık sık öğretici ve eğlendirici filmlerden ve DVD lerden yararlanacaklardır. Başka bir sorunu olan öğrenciler her zaman "Bireysel Çalışma Merkezi"ni ziyaret edebilirler. Merkez her Çarşamba ücretsiz olarak hizmettedir. Burada öğretmenler öğrencilere ödevlerinde veya sınava hazırlanırken memnuniyetle yardımcı olacaklardır.

DID DEUTSCH INSTITUT' taki bütün öğretmenler üniversite mezunu, ana dili Almanca olan ve Yabancı Dil olarak Almanca öğretiminde eğitimli kişilerdir. Öğretmenlerin çoğu yurtdışında okumuş veya çalışmış kişilerdir; böylece farklı kültürlerden insanlarla birlikte çalışmada çok deneyime sahiplerdir. Sınıf içinde yalnızca Almanca konuşulsa da öğretmenlerin çoğu birden çok dili konuşurlar ve öğrencilere başka bir dilde problemle karşılaştıklarında memnuniyetle yardımcı olacaklardır.