Almanya
Almanya Eğitim Sistemi
Almanya'da Doktora Başvuru Koşulları
Almanya'da Çalışma Koşulları
Almanya'da Yüksek Lisans Başvuru Koşulları
Almanya Üniversiteleri

Kültür, sanat ve tarih birikimiyle Avrupa’nın önemli merkezlerinden biri olan Almanya, 82 milyonluk nüfusuyla Avrupa’nın en kalabalık ülkesidir. Kuzeyde Danimarka, batıda Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, güneyde İsviçre, Avusturya, doğuda Çek Cumhuriyeti ve Polonya olmak üzere dokuz ülke ile komşu olan Almanya, bu merkezi konumuyla doğu ile batı arasında olduğu gibi, İskandinavya ve Akdeniz arasında da bir köprüdür.

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra, dünyanın en çok göç alan ikinci ülkesidir. Başkenti Berlin, resmi dili Almancadır.

Dünya üzerinde 100 milyonu askın kişi tarafından konuşulan Almanca, Hint-Avrupa büyük dil grubu içinde Germen dilleri ailesine ait olup, Danimarka, Norveç, İsveç, Flemenk, Flaman ve İngiliz dilleriyle de akrabadır. Türkiye ve Almanya arasında yıllardır var olan kuvvetli sosyal ve ekonomik ilişkiler, Almanya’yı ülkemizde önemli bir yabancı dil haline getirmiştir.

Almanya Eğitim Sistemi

Eyaletlerden oluşan Almanya’da, her eyaletin eğitim sistemini kendi Eğitim Bakanlığı belirler. Fakat aralarında o kadar iyi bir iletişim vardir ki eyaletlerin eğitim sistemleri birbirine çok yakındır.

>>> Çocuk Yuvaları: 2-5 yaş arasındaki çocukların devam ettiği ve ilk temel gelişim eğitimini aldığı çocuk yuvaları zorunlu eğitime tabii değildir. Ancak Almanların yüzde altmıştan fazlası çocuklarını yuvalara göndermektedirler.

>>> Grundschule (İlkögretim Okulları): Almanya’da ilkokul zorunlu eğitimdir. Çocuklar Grundschule’ye 6 yaşında başlarlar ve dört sene temel düzeyde bir eğitim alırlar.

>>> Orta Öğretim Okulları: Grundschule'den sonra öğrencilerin 3 farklı seçenegi vardır.

1.Hauptschule: Hauptschule eğitim düzeyi basittir ve meslek hayatına kalifiye eleman yetiştirmek için temel bir eğitim sunar. Eğitim süresi 5 yıldır.

2.Realschele: Eğitim süresi 6 yıldır. Hauptschule'ye göre eğitim düzeyi daha yüksektir. Genelde belli bir mesleğe yönelim için temel oluşturur. Realschuleabschluss (Ortaokul Bitirme Sınavı) başarıyla tamamlayanlar genellikle bir mesleğe yönelik meslek okullarına ya da meslek liselerine devam ederler.

3.Gymanasium (Lise): Tamamen üniversite ve akademik eğitime yönelik bir temel eğitim sunan Gymnasium eğitim düzeyi grundschule sonrasi en yüksek olan okuldur. Eğitim süresi 9 yıldır. Gymanasium'u bitiren öğrencilerin Abitur (lise bitirme diploması) sertifikası sınavına girmeleri gerekmektedir. Ancak bu sınavı başarıyla geçip Abitur sertifikasını alan öğrenciler üniversiteye girme hakkına sahip olabilmektedirler.

>>> Fachhochschule (Meslek Yüksek Okulları): Almanya’daki toplam 423 yüksek eğitim kurumunun 241’i Fachhochschulelerden oluşmaktadır. Fachhochschule daha çok pratik eğitime ağırlık verir ve iş hayatında gerekli olan pratik alanlarda yoğunlaşır.   Bu nedenle ‘Fachhochschule’ ler ‘Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ olarak da geçer. Yoğun teorik eğitim gerektiren Tıp, Hukuk, Eczacılık, Edebiyat gibi alanları FH’larda okumak mümkün değildir; ancak İşletme, Mühendislik, Tasarım gibi uygulama ağırlıklı alanların eğitimi hem üniversitelerde hem FH larda verilmektedir. FH öğrencileri üniversite öğrencilerine nazaran daha fazla staj yapar ve öğrenim süresi boyunca birçok firmayı ziyaret etme ve süreçlerini gözlemleme imkânı bulur. Bu şekilde edindikleri bilgi ve tecrübeler sayesinde iş hayatında aranan eleman kategorisine girdiklerinden iş arama sürecinde avantajlı konumdadırlar. FH'larda sadece lisans ve yüksek lisans eğitimi verilir, doktora eğitimi verilmez. Ancak FH mezunları için üniversitelerde doktora yapma yolu açıktır. Yani bir Fachhochschule'de yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra üniversitelerde doktora yapma imkânı bulunur.

>>> Üniversiteler: Üniversitelerde bilimsel araştırmaya ağırlık verilir. Temel bilim alanları sadece üniversitelerde okutulur.

>>> Sanat ve Müzik Kolejleri: Türkiye’deki “Konservatuar”ların bir simgesi gibidir. Profesyonel sanatçı ve müzisyen yetiştirmeye yönelik kolejlerdir. Bu okullara girebilmek için genelde portföy sunmanız ve yetenek sınavına girmeniz gerekir.

Almanya’da devlet üniversitelerinde eğitim temel olarak ücretsizdir, sadece dönemlik €250 - €500 civarında harç ücreti alınmaktadır. Bu durum, Almanya’da eğitimi cazip hale getirmektedir. Almanya’daki özel üniversite ücretleri ise yıllık €20.000 civarındadır.

Almanya'da Lisans Eğitimi ve Başvuru Koşulları

Almanya’daki bir üniversite veya meslek yüksek okuluna kayıt için aranan temel şart; Türk öğrenci için; 12 yıllık temel ve orta eğitimi tamamlayarak Alman makamlarınca da tanınmış Lise Diplomasını almış ve LYS veya YGS sınav sonucuna göre Türkiye’de 4 senelik üniversite okuma hakkı kazanmış olmaktır. Böylelikle öğrenciler, Türkiye'de devam etme hakkı aldıkları bölüm ile aynı veya benzer bir bölüm için herhangi bir üniversiteye kayıt yaptırabilme hakkını da kazanmış olurlar. Abitur, IB, Matura ve benzeri Avrupa çapında geçerli lise diplomaları sahiplerinde ÖSYM sınav sonuç belgesi aranmaz, yalnız bu kişilerin ileride alacakları üniversite diplomalarının Türkiye’deki denklikleriyle ilgili olarak YÖK sitesini incelemeleri önerilir. Ayrıca İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin eğitimleri Alman makamlarca 11 senelik eğitim olarak kabul edilir, bu durumda öğrenciler hazırlık okumak zorundadırlar.

Ön lisans programlarından mezun olanlar, iki senelik yüksek öğrenimi tamamladıklarını (önlisans diploması) belgeledikleri takdirde‚ üniversite öğrenimine başvurabilir.

Genel veya meslek liselerinden mezun olup, Açıköğretim Fakültesi’nde okumaya hak kazananlar, iki senelik bir yüksek öğrenimi belgeledikleri takdirde‚ öğrenim gördükleri dalda veya buna benzer bir dalda üniversite öğrenimi için başvurabilir.

2003 yılından itibaren meslek liselerinden mezun olanlar, ÖSYM sınavına katılmadan, doğrudan Türkiye’deki 2 yıllık meslek yüksekokullarına geçebilmektedir: Bu mezunlar için şu geçerlidir: Almanya'da bir üniversiteye kabul edilme, ancak 2 yıllık ön lisans tamamlandıktan sonra mümkündür. Ön lisans tamamlanmadan, hazırlık sınıfına (Studienkolleg) kabul edilme de mümkün değildir.

Almanya’daki üniversitelerde yüksek öğretim programlarına devam etmek için bir diğer önemli koşul da Almanca dil seviyesinin yeterli düzeyde olmasıdır. Çünkü lisans programlarının %95’i Almanca olarak verilmektedir. Almanca dil seviyesi iyi olan öğrenciler; Goethe Institut – Goethe Zertifikat veya TestDaF sınavından 4 skorunu belgeleyerek programlarına direkt başlayabilirler. Orta seviyede (B1/B2) Almanca dil bilgisine sahip olan bir öğrenci Almanya’daki lisans programına direkt başlayamaz ancak üniversitenin bünyesindeki düşük ücretli hazırlık okuluna devam edebilir. Orta seviyenin altında veya başlangıç seviyesinde dil bilgisine sahip olan öğrenciler ise özel dil okullarından birine devam edebilir ve istenen seviyeye ulaştığında üniversitedeki programına başvurabilir. Başlangıç veya temel seviyede olan bir öğrenci için bu eğitim süresi minimum 9-12 ay olacaktır.

Almanya'da Yüksek Lisans Eğitimi ve Başvuru Koşulları

Almanya’daki bir üniversitede yüksek lisans yapmak için aranan temel şart; 4 senelik lisans eğitimini iyi bir not ortalaması ile tamamlamaktır. Almanya’da yüksek lisans seviyesinde İngilizce program oldukça fazladır. Öğrencilerin bu programlar için dil yeterliliklerini TOEFL veya IELTS sınavı ile kanıtlaması gerekmektedir. Yüksek lisans başvurularında ayrıca niyet mektubu, referans mektupları, iş deneyimi gibi koşullar da son derece önemlidir.

Almanya'da Doktora Eğitimi ve Başvuru Koşulları

Doktora konusunda Almanya’da izleyebileceğiniz iki yol bulunmaktadır.

Bilindiği üzere doktora çalışması için ders aşamaları da içeren bir doktora programı olmaktadır. Doktora için çalışmak istediğiniz alanla ilgili uygun bir program bulup doğrudan bu programa –son başvuru tarihlerini de elbette dikkate alarak ve başvuru koşullarını inceleyerek- başvurabiliyorsunuz.

Diğer seçenek ise Almanya’da çok daha yaygın olan bir doktora sistemidir. Doktora yapmak isteyen öğrenci çalışma yapmak istediği alanda uzman bir profesör bulup onun danışmanlığında doktora çalışmasını gerçekleştirebilir. Almanya’da bu danışman profesör için ‘Doktorvater’ veya ‘Doktormutter’ deniliyor. Bu danışman profesörün iletişim bilgilerine ise üniversitelerin ve ilgili bölümün/enstitünün internet sayfasından ulaşabiliyorsunuz. Mail yolu ile iletişime geçmenizde ve çalışmanızla ilgili bir özet sunmanızda sakınca yoktur. Profesör danışmanınız olmayı kabul ettiği taktirde doktora için kabul almış sayılırsınız. Bu şekilde doktora çalışmanı daha bireysel bir çalışma niteliği taşıyor olacaktır.

Almanya'da Bazı Bölümler için Ek Koşullar

Kontenjan Kısıtlaması (Numerus Clausus): Bazı bölümler için (Örneğin; Tıp, Hukuk, Mimarlık) öğrenci kontenjanı ülke genelinde veya muhtelif üniversitelerde sınırlıdır. Bu bölümlerde öğrenci kontenjanlarının %6 - %8'i yabancı öğrencilere ayrılmıştır. Öğrenciler başarı durumlarına göre (lise bitirme notu, üniversite sınavı ve üniversite öğrenimi sırasındaki başarıları) seçilirler. Bu bölümler için Almanca dil bilgisinin başvuru sırasında belgelenmesi zorunludur. Yetersiz Almanca dil bilgisi kabul edilmeme nedenidir.

Staj: Özellikle uygulamaya ağırlık veren üniversiteler (Fachhochschule) ve bazı teknik bölümler için öğrenime başlamadan önce belirli süre ilgili alan stajının tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu konu hakkında başvuruda bulunulacak üniversiteden bilgi alınabilir.

Güzel Sanatlar: Almanya'da Güzel Sanatlar Fakülte olarak değil üniversite olarak hizmet vermektedirler. Müzik ve güzel sanatlara ait üniversiteler için özel koşullar geçerlidir. Bu okullara girebilmek için portfolyo ve giriş sınavı ile öğrenci yeteneğini belgelemelidir.

Almanya'da Yaşam

Almanya’daki okullar, öğrencinin kişisel tercih ve ihtiyaçlarına uygun çeşitli konaklama seçenekleri sunabildikleri gibi konaklama seçeneği sunmayan üniversiteler olduğu da unutulmamalıdır. Almanya’da öğrenciler çoğunlukla ev kiralamaktadırlar. Almanya’da yaşam giderleri aylık yaklaşık €850 civarındadır. Bu ücret kira, beslenme, ulaşım, kıyafet, eğitim materyalleri, sağlık sigortası, telefon ve internet ücretleri ile cep harçlığını kapsamaktadır.

Almanya'da Çalışma Koşulları

Avrupa Birliğinden veya Avrupa Ekonomik Bölgesi'nden gelen öğrenciler hemen hemen Alman öğrencilerle eş görülür ve Alman is piyasasına erişimleri bulunur. Diğer ülkelerin öğrencileri yılda 120 gün tam zamanlı veya 240 gün yarın zamanlı olarak çalışabilirler. Eğer daha uzun süreli çalışmak istenirse, 'Agentur für Arbeit' (Federal İstihdam Kurumu) 'den ve yabancı ülke vatandaşları yetkililerinden izin almak gerekmektedir. İş izni verilip verilmeyeceği, büyük ölçüde yerel iş piyasasının durumuna bağlıdır. Yüksek oranda işsizlik görülen bölgelerde 120 günden fazla iş izni almanız düşük bir olasılık olacaktır.

Bu durum araştırma asistanlığı için geçerli değildir. Bu iş için herhangi bir zaman sınırlaması yoktur. Ancak, yine de yabancı ülke vatandaşları yetkilerine bilgi vermeniz gerekmektedir. Ek olarak, Avrupa Birliği veya Avrupa Ekonomik Bölgesi dışından olan öğrencilere kendi işlerinde çalışma veya serbest çalışma izni verilmemektedir. Ne tür bir iş teklifi aldığınızdan emin değilseniz, lütfen ilgili yetkililere danışınız.

Yönetmeliklerin, özellikle dil kurslarına veya hazırlık kurslarına katılanlar için daha katı kuralları bulunur. Yalnızca Federal istihdam kurumunun ve yabancı ülke vatandaşları yetkilerinin onayı ile ve ders dışı zamanlarda çalışabilirsiniz.

Ne kadar kazancınız olacağı ağırlıklı olarak sektöre, bölgesel istihdam durmuna ve tecrübenize bağlıdır. Münih ve Hamburg gibi şehirlerde öğrenci maaşları genellikle yüksektir, fakat aynı zamanda yaşam maaliyeti de aynı oranda yüksektir. Saatlik 5-10 Euro olağandır. Hiwis (araştırma asistanlarının) saatte 5-10 Euro arasında kazançları olur. Fuar teknik servis elemanlığı veya endüstriyel üretim asistanlığı gibi bazı iş dalları da 10 Euro'dan fazla maaş verebilmektedir. Restoran endüstrisinde çalışmak, verilen maaşın yanında alınacak bahşişler ile oldukça kazançlı olabilir.   

Almanya'da Burs İmkanları

Almanya’daki üniversiteler burs vermemektedirler. Türkiye’den Almanya’daki bir üniversiteye veya araştırma enstitüsüne başvuran öğrenci veya araştırmacılar aşağıdaki linklerden çeşitli burs olanaklarını araştırabilirler.

www.funding-guide.de

www.dfg.de

www.avh.de

www.inwent.org

www.stiftungsindex.de

www.stipendienlotse.de

http://www.e-fellows.net

www.sdw.org

www.stiftung.de

http://www.scholarshipportal.eu/

http://www.aok-on.de/studierende/studium-zukunft/stipendien.html

http://www.study-in.de/de/studium/stipendien-finanzierung--14687/

http://www.wiwo.de/erfolg/campus-mba/stipendien-stipendien-die-keiner-kennt-und-die-sich-trotzdem-lohnen-seite-all/10127864-all.html

Almanya Üniversiteleri

Academy of Media Arts Cologne
Berlin School of Economics and Law
Bielefeld University 
Brandenburg University of Technology 
Bremen University of Applied Sciences
Bundeswehr University Munich
Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt
CDI - Collège des Ingénieurs, Munich Campus
Chemnitz University of Technology
Cologne University of Applied Sciences
DHBW Ravensburg
Dresden University of Applied Sciences
Dresden University of Technology
Eberhard Karls University of Tübingen
EBS Business School
European University Viadrina
Free University Berlin
Freiberg University of Mining and Technology
Friedrich–Alexander University Erlangen–Nürnberg
Fulda University of Applied Science
Furtwangen University of Applied Science
German Sport University Cologne
Goethe University Frankfurt
Hamburg University of Technology
Harz University of Applied Science
Heidelberg University
Helmut Schmidt University
Hertie School of Governance
HHL Leipzig Graduate School of Management
HTW Berlin - University of Applied Sciences
HTWG Konstanz
Humboldt University of Berlin
Ilmenau University of Technology
Jacobs University Bremen
Johannes Gutenberg University of Mainz
Julius Maximilian University of Würzburg
Karlsruhe Institute of Technology
Karlsruhe University of Applied Science
Leipzig University
Leipzig University of Applied Sciences
Leuphana University of Lüneburg
Ludwig Maximilian University of Munich
Martin Luther University of Halle-Wittenberg
Mittweida University of Applied Sciences
Munich University of Applied Science 
Offenburg University of Applied Science
Osnabrück University
Osnabrück University of Applied Sciences
Otto von Guericke University Magdeburg
Paderborn University
Reutlingen University of Applied Sciences
Ruhr-University Bochum
RWTH Aachen University
Saarland University
Technical University of Berlin
Technical University of Braunschweig
Technical University of Clausthal 
Technical University of Darmstadt 
Technical University of Dortmund
Technical University of Kaiserslautern
Technical University of Munich 
University of Augsburg
University of Bamberg
University of Bayreuth
University of Bonn
University of Bremen
University of Cologne
University of Duisburg-Essen
University of Düsseldorf
University of Freiburg 
University of Giessen
University of Göttingen 
University of Greifswald
University of Hamburg
University of Hanover
University of Hildesheim
University of Hohenheim
University of Jena
University of Kaiserslautern
University of Kassel
University of Kiel
University of Koblenz and Landau
University of Konstanz
University of Lübeck
University of Mannheim
University of Marburg
University of Münster
University of Oldenburg
University of Passau
University of Potsdam
University of Regensburg
University of Rostock
University of Stuttgart
University of Trier
University of Ulm
WHU - Otto Beisheim School of Management
Zittau Görlitz University of Applied Sciences